Skip to main content

у дома

 • Необходимост от ефективност
  общинското управление на водите
  е обща за всички области на ЦБ и се решават решения
  подобни проблеми могат да бъдат развити колективно.
 • Развитие на излишъка
  управление на водите
  Подчертавайки качеството на водата и повторното й използване
 • Намалете екологичните
  следа
  of urban green spaces

Интегриране на социално-климатичните промени

в устойчивото управление на градските води.

Регистрирани бенефициенти

Регистрирани бенефициенти

Цели и очаквани резултати от проекта

Цели и очаквани резултати от проекта

Съобщения за новини и проекти

Съобщения за новини и проекти

Обобщение на проекта в цифри

детайли на LYSIS.

1478 km2
Области, обхванати
5
Напоителни системи
1200 km2
Пилотен в
739955
бюджет

Действия за публичност

Действията по проекта "Информация и публичност" (I & P) на проекта имат двойна цел:

Повишете осведомеността

for efficient resource use focusing on water management in the CB area.

Посочете ролята на ЕС

in improving life quality and enhancing competitiveness in the CB area.

проект Бенефициентите